Kontakt   In English
Maria Morris Translations
Maria Morris
"Närvaro och kreativitet i allt jag gör"


Välkommen till min hemsida!

Med en bakgrund som journalist började jag arbeta som översättare 1995, då jag flyttade tillbaka till Sverige efter att ha bott och arbetat närmare 20 år i Oxfordshire, England. Genom att använda den kunskap jag tillägnat mig som reporter på svenska och engelska tidningar erbjuder jag översättningar av hög kvalitet, utförda med noggrannhet, stil och personlig service.


Professionella översättningstjänster svenska-engelska-svenska inom följande områden:
  • Miljö
  • Medicin
  • Politik/samhälle
  • Kommuner/landsting
  • Turism
  • Transport
  • Kultur
  • Allmänna texter
Språkgranskning av artiklar, föredrag, avhandlingar, mm.

Fullvärdig medlem av ITI, the Institute of Translation and Interpreting och SFÖ, Sveriges Facköversättarförening.

Undervisning i engelska
Genom Access to English hjälper jag personer inom den offentliga sektorn att förbättra sina kunskaper i engelska.

Qigong och taiji
För att förbättra mitt eget och andras liv tränar och undervisar jag i qigong och taiji

                                                                                           Kontakt   In English